Prijelaz na sadržaj

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma

1871. – 2021. godina

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina

Uvod

Vatra je dobar sluga, ali loš gospodar stara je izreka kojom se pokazuje sve dobro i silina vatre koja je na korist i štetu čovjeka od njegova postanka. Vatra utječe i na razvoj ljudskih sposobnosti, znanja i razumijevanja prirode kada kao prirodna pojava oslobađa toplinu uz plamen i svjetlo u procesu gorenja. Loš je gospodar kada postaje požar. U požaru vatra zahvati sve što može gorjeti, uništava prirodu i civilizacijska dobra. Za zaštitu od požara davno nastaje vatrogastvo kao skup mjera i ustanova koje okupljaju obučene vatrogasce za organizaciju i gašenje požara.

Katastrofe kroz prošlost i povijest čovjeka i društva vezane su najčešće uz požare. Palež se koristi u ratovima za uništenje vojske i oružja, naroda, dobara i prostora, a požar može biti posljedica i neke prirodne pojave (udar groma). Učestali požari potaknuli su i osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma koje je jedno od najstarijih vatrogasnih društava u Hrvatskoj. Društvo baštini znanje i vještine mnogobrojnih generacija koje su se kroz povijest borile s vatrom kada je ona bila loš gospodar.


Cijela je dalja prošlost nekada slavnog hrvatskog grada Čazme obilježena paležima. Kako vatra može biti loš gospodar, stanovnici ovoga prostora osjetili su davnih stoljeća, a naročito kada je grad spalila tatarska vojska 1242. i u apokalipsi 1559. g. kada ga je do temelja razrušila i popalila turska vojska te se nakon toga nikada više Čazma nije razvila i izgradila do srednjovjekovnog značaja.

Nakon višestoljetnog vojnog ustroja u okviru granice uz područja pod vladavinom Turaka, područje Čazme razvojačilo se 1871. godine. Organizirana je civilna vlast koja je u dobrima kojima je raspolagala i ljudstvu bila vrlo slična prijašnjoj vojnoj vlasti. Od vojnih je vlasti preuzet i način sprječavanja i gašenja požara. Naime, habsburški vladari su još u 18. st. propisali obvezni protupožarni red – oruđa i način djelovanja da bi se ugroza spriječila ili suzbila. Vatrogasni red – protupožarni propisi - Feuer Ordnung – propisivao je što sve mora imati svako domaćinstvo u pričuvi, kako graditi kuće te kako se svaka osob mora ponašati u slučaju požara. Ovaj zakon je propisivao i da općina mora imati u pričuvi za suzbijanje požara mnogo kanti napunjenih vodom te dugačke metle. Vatrogasni red iz 1768. g. propisivao je inspekcije dimnjaka koju su u domaćinstvima o sv. Jurju (23. travnja) i sv. Mihaelu (29. rujna) provodile ovlaštene osobe. Red je nalagao i postojanje patrolaca ili uzbunjivača – muškaraca koji su po određenom redu dežurali noću kako bi uočili požare ili neke druge nemile događaje u naselju.

Od Vojne je krajine općinsko poglavarstvo Čazme naslijedilo vatrogasnu ručnu štrcaljku nabavljenu 1863. godine, naslijeđena su i pravila preventivnih alata u svakom domaćinstvu za gašenje požara te djeluje Vatrogasno društvo. Prvi vatrogasni zapovjednik bio je općinski službenik Ivan Janković, a poljoprivrednik Ivan Žužić bio mu je zamjenik.

Tradicija vatrogastva u Čazmi i okolici

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Dio današnje Ulice 26. lipnja 1944. snimljene krajem 19. st.; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 6539

Tradicija vatrogastva u Čazmi i okolici

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
avers i revers: Službovna kolajna utemeljena 1891. Zajednice hrvatskih dobrovoljnih vatrogasnih društava; zastavica: š=4 cm, dužina=5 cm; medalja: R=3,75 cm
GMČ, Numizmatička zbirka; inv. br: NUM-79
Opis: Vatrogasno odlikovanje. Na okrugloj kolajni na aversu je ugraviran motiv kraljevskog grba s krunom na vrhu. Oko grba je kružno tekući natpis "SLUŽBOVNA KOLAJNA UTEMELJENA 1891.". Na reversu u sredini je amblem vatrogasnog šljema i dvije prekrižene sjekire, a uz rub je kružno tekući tekst "ZAJEDNICA HRV. SLAV. DOBROV. VATROG. DRUŠTAVA". Kroz ušicu okrugle kolajne provučena je mala karika, a kroz nju žicom je pričvršćena trokutasta vrpca motiva trobojnice.
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Ručna vatrogasna štrcaljka Vatrogasnog društva i natpisom: 1871. DVD ČAZMA. Ova je vatrogasna štrcaljka poklonjena DVD-u Bojana (osnovano 1952.g.) koje ju je nakon više desetljeća vratilo DVD-u Čazma. Štrcaljka nije sačuvana. N. Bočkor—K. Svetoivanec:Vatrogastvo Grada Čazme (1871.—2001.), u zborniku: Čazma u prošlom mileniju, Disput, Zagreb., 2001.

ZANIMLJIVOST: Đuro Stjepan Deželić, javni djelatnik, književnik i publicist te otac hrvatskog vatrogastva korijene vuče iz Palančana pored Čazme. Naime, tamo su zabilježeni prvi od te obitelji Deželića: Grgur – seljak-graničar, Matija – seljak, Josip I. – seljak. Iz Palančana se u Ivanić-Grad doselio Josip II. (djed Đurin) – čizmar u Ivaniću, a tu je rođen i njegov sin Imbro (djed Velimirov) – krojač u Ivaniću. (…) Gjuro Stjepan Deželić, Velimirov otac, rođen 25. ožujka 1838. u Ivanić-Gradu, umro 28. listopada 1907. u Zagrebu (…). Javno predavanje Dr. Velimir Deželić stariji – rodoslov predaka i potomaka, izvor: https://www.slideshare.net/gordang/dr-velimir-deeli-stariji-rodoslov-predaka-i-potomaka


Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Čazmi

U Županijskom zapisniku Bjelovarsko križevačke županije 1910. g. zabilježeno je da je 1871. g. u Čazmi osnovano Vatrogasno društvo, a službeno je registrirano 1895. godine. Veliki požar u kojem je izgorio imovni mlin u Čazmi, bio je povodom osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog zbora Čazma 6. siječnja 1889. godine. Osnivačkom sastanku u kući Nikole Gjungjenca prisustvuje 40 građana Čazme, a 37 se učlanjuje u Dobrovoljni vatrogasni zbor. Predsjednikom društva postaje ugledni trgovac Đuro Ašner, a zapovjednik Franjo Đunđenac. Nabavljena je nova oprema te odore, a održan je i prvi vatrogasni tečaj. Istovremeno je Općinsko poglavarstvo donijelo odluku o obveznoj prevenciji: držanju jedne ili više kaca napunjenih vodom i metli za gašenje požara. Nabavljeno je i 100 metara cijevi, troje ljestve, krampovi, budaci te vile za razvaljivanje.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Iskaz Bjelovarsko križevačke županije iz 1911. godine rada i djelovanja društava na području kotara Čazma i Đurđevac, GMČ, sekundarna zbirka

Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Čazmi

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Đuro Ašner, prvi predsjednik Vatrogasnog društva Čazma. Po zanimanju je bio trgovac koji je okupio najsposobnije ljude u Društvo, ali i u logistiku. Potaknuo je nabavu opreme i odora za vatrogasce: 100 metara vatrogasnih cijevi, ljestve, krampove, budake i vile za razvaljivanje.
Fotografija je objavljena na str. 22 u knjizi Mihajlo Bradić: "110 godina DVD-a Čazma i vatrogastva Općine Čazma", 1981. g.; tisak, uvez, papir; 23,6 x 16 cm, opseg=116 stranica; GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Franjo Gjungjenac, osnivač DVD-a Čazma, 1897. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta
fotografija: 14 x 10,1 cm; okvir 16,4 x 10,7 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/1

Franjo Gjungjenac, prvi vatrogasni zapovjednik u Čazmi. Do 1889. g. je polazio vatrogasni tečaj za podučavanje vatrogasaca. Dao je na raspolaganje Društvu jednu prostoriju u svojim gospodarskim zgradama za održavanje tečajeva za vatrogasce. koje je sam vodio zajedno s vatrogasnim časnikom iz Siska.
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma u odorama snimljeni 1889.g. Fotografija je objavljena na str. 21 u knjizi Mihajlo Bradić:"110 godina DVD-a Čazma i vatrogastva Općine Čazma", 1981. g.; tisak, uvez, papir; 23,6 x 16 cm, opseg=116 stranica; GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459

Početkom 1890-tih godina u Vatrogasnom su društvu nabavljena kola za prijevoz vode i vatrogasna truba za uzbunjivanje.
Općinsko poglavarstvo donosi odluku o preventivnim mjerama u sprječavanju požara, a patrolci noću stražare kako bi na vrijeme spazili požar i uzbunili ostale mještane.


Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Jurišna truba, braća Stowasser, početak 20. st.
savijanje, lim; lijevani metal, mesing,
28 x 12 cm
GMČ, Zbirka NOB, inv. br. NOB-14
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Fotografija "Obitelj Prochaska i prijatelji". U tri reda poredani su muškarci i žene. U gornjem redu drugi s lijeva muškarac u vatrogasnoj odori je Igor Prochaska, a zadnji Ivan Hagljan (lijevo od njega su dvojica muškaraca u vatrogasnim odorama. U drugom redu djevojčica u sredini je Irena Prochaska, kasnije udana Golubić. Do nje sjedi njena majka Celestine Prochaska, a pored Celestine njena sestra Amelie Hagljan. Dječak koji sjedi u prvom redu lijevo je Leo Prochaska. Fotografija je nastala u Čazmi oko 1908. godine; fotografija: 10,4 x 16 cm ; karton 19,8 x 24,8 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7880

Prva desetljeća djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Čazmi

Drugi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog zbora Čazma od 1902. do 1911. godine bio je ing. Igor Prochaska, kraljevski kotarski geodet u Čazmi koji za svojega predsjedanja maksimalnim angažmanom nastoji unaprijediti vatrogasno društvo:

 • nabavljen je novi ručni stroj za gašenje požara te mnogo metara cijevi,
 • 1904. g. sagrađen je prvi vatrogasni dom DVD-a Čazma uz toranj osmatračnice,
 • nabavljena je zastava Društva,
 • vatrogastvo se brojčano i stručno uzdiglo.

Od 1902. do 1911. zapovjednici su bili Franjo Gjungjenac (do 1908. g.) i Đuro Vincek (od 1908. g.).

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Igor Prochaska, oko 1902. g.
avers: crno-bijela fotografija, foto-papir; rukopis, tinta, tisak
revers: rukopis, tinta; tisak
fotografija: 9,1 x 5,8 cm; karton: 10,5 x 6,3 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/2
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Đuro Vincek, zapovjednik DVD-a Čazma od 1908.g. GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459, str. 25

Prva desetljeća djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Čazmi

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma snimljeni ispred prvog vatrogasnog doma s tornjem u Čazmi.

„Dom je bio gradjen od drveta, crijepom pokriven, a toranj takodjer drven pokriven daskama. Dom je imao spremište vel. 8 x 4 m, jednu sobu za dežurnog 4 x 2 m i sobu za predavanja 6 x 4 m. Toranj je bio visok 10 m. U gradnji su pomogli svi članovi, a pomogli su i ostali gradjani. Novčana sredstva sakupljena su kod gradjana a nešto je pomoglo i općinsko poglavarstvo. Gradjen je (Dom, op.a.) na mjestu gdje se nalazi zadružni dom (danas zgrada Centra za kulturu Čazma, op.a.), a zemljište je poklonila uprava Župne crkve. „ GMČ, Izvorni dokumenti, neinv. izvorni dokument broj od 28.1. do 28.11. GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459, str. 24

Od 1912. do 1925. predsjednik Vatrogasnog društva bio je Mihajlo, Miško Bradić, stariji, a zapovjednik Đuro Vincek.

Do I. svjetskog rata Društvo se i kulturno uzdiže. Osnovan je tamburaški orkestar od 12 glazbenika koji nastupa u Čazmi i okolnim mjestima.

Izbijanjem Prvog svjetskog rata 1914. godine, većina je članova Vatrogasnog društva bila mobilizirana i otišla na ratišta diljem Europe. Rad Društva održavale su žene i starci. Tijekom ratnog razdoblja od 1914.—1918. godine u Čazmi su izbila samo 2 požara!

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Mihajlo, Miško Bradić, stariji, čazmanski trgovac, treći predsjednik DVD-a Čazma

1919.—1933.

Nakon I. svjetskog rata slijedi obnova Društva kojoj najviše doprinosi Đuro Vincek, zapovjednik. Zgrada DVD-a je dotrajala te je valjalo graditi novu koja je dovršena 1927. g. Bila je veličine 120 četvornih metara, zidana od cigle i pokrivena crijepom. Zgrada je imala spremište i pomoćnu prostoriju. Dom čazmanskih vatrogasaca i novu zastavu Društva posvetio je 4. rujna 1927. g. čazmanski župnik Stjepan Štefanec. Na svečanosti su bili gosti iz drugih vatrogasnih društava te predstavnici vlasti. Do 1926. godine nabavljena je i oprema: 200 m cijevi i 30 novih kaciga za članove.

Nova zastava društva imala je crveno polje od svile na kojem su bila zlatovezom izvedena slova. U poslijeratnom su razdoblju požari bili češći, a zaredalo se i nekoliko vrlo kišnih proljeća uz velike poplave (1926. g. su bile dvije!)

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Postrojavanje vatrogasnog društva u okolici Čazme 1919.g.,; 8,7 x 13,7 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5618

1919.—1933.

Od 1926. do 1930. g. predsjednik DVD-a je bio Mihael Vitković, ravnajući učitelj u čazmanskoj školi. Zapovjednik je i dalje Đuro Vincek. U tome se razdoblju odvijao redovni rad Društva te se osposobljavalo nove članove za vatrogastvo. Društvo na čelu s uglednim i društveno aktivnim predsjednikom razvija kulturno umjetnički rad (osnovane su pjevačka i dramska sekcija), a sam je Vitković 1916. g. potaknuo osnivanje pjevačkog društva „Graničar”. Sve su ove skupine davale česte priredbe za građanstvo u Čazmi i okolici.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
DVD Čazma 1928. g. U sredini sjedi predsjednik Mihael Vitković, a lijevo je u vatrogasnoj odori zapovjednik Đuro Vincek. GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasno odlikovanje
1926. g.
vezanje, platno; kovanje, slitina metala
medalja: promjer=2,99 cm ; masa=15 g
iGMČ, Numizmatička zbirka, nv. br. NUM-80
Na okrugloj kolajni, na aversu je amblem vatrogasnog šljema dviju prekriženih sjekira, a oko amblema je kružno položen niz grančica. Uz sam rub očitava se natpis Varaždin (pretpostavlja se da je to mjesto izrade). Na reversu je ugraviran tekst "USPOMENA NA 50. GODIŠNJICU HRV. SLAVON. VATROGAS. ZAJEDNICE 1876. ZAGREB 1926." Kolajna je pričvršćena o platno motiva trobojnice kvadratnog oblika

Početak 1930.-tih obilježile su velika gospodarska kriza i diktatura kralja Aleksandra koje su utjecale na rad društva jer se smanjio broj članova, a novi nisu pritjecali. Od 1930. do 1934. predsjednikom je DVD-a bio industrijalac Ivan Hagljan(suvlasnik ciglane u Čazmi), zapovjednik je bio Franjo Šepak, a tajnik Društva Nikola Pavlović. Od 1930. do 1933. nabavljena je suvremenija nova oprema od koje se ističe motorna štrcaljka marke Rosenbauer (jačina 18 KS, pribor i 100 m cijevi).

24. rujna 1933. godine održana je velika proslava 40. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma uz posvećenje nove motorne vatrogasne štrcaljke. Štrcaljku je posvetio čazmanski župnik i dekan Stjepan Štefanec.

1919.—1933.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Portretna fotografija Ivana Hagljana koju je snimila Celestine Prochaska,
oko 1914. g.
negativ: svjetlotisak, staklo, 29,4 x 16 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5130
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Čazma, veliko društvo ispred Vatrogasnog doma
1933. g.
avers: crno-bijela, foto-papir
revers: otisak, tinta
8,23 x 13,75 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 8981

Oprema DVD-a polovinom 1930.-tih godina:

 • dvije ručne i jedna motorna štrcaljka,
 • dvoja zaprežna kola za prijevoz vode,
 • dvoja cijevna kola,
 • petere ljestve raznih veličina,
 • 300 metara vatrogasnih cijevi,
 • alat za razvaljivanje (hakle, krampovi)
 • baklje za rasvjetu,
 • pribor za prvu pomoć.

1934.—1937.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi DVD-a Čazma I, oko 1936. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, olovka; 8,7 x 13,6 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/4
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi DVD-a Čazma, oko 1933. g.
avers: crno-bijela, foto-papir, revers: rukopis, olovka, 9 x 14,1 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/3

Unatoč dobroj opremljenosti, članstvo u DVD-u Čazma sredinom 1930-tih se osulo i trebalo je ponovo privući mlađe osobe za rad i osposobljavanje za gašenje požara koji su učestali naročito 1935. g. u doba djelovanja Jeftićevog četničkog pokreta potpomognutog redovnim žandarima u čazmanskom kraju.

Novi predsjednik Franjo ŠepakVojvoda i zapovjednik Ivan ŽivicaGlomac, okupljaju 18 mladića i osposobljavaju ih za vatrogastvo. Nabavljene su im nove vatrogasne odore krojene po novim zakonskim odredbama (Zakon iz 1933. g.). Cjelokupna je oprema obnovljena i u potpunosti stavljena u funkciju.

Stariji članovi dobili su nova zaduženja te se u DVD uvode dužnosti domara, čuvara, spremištara, arhivara i dr.

U skladu sa zakonskim odredbama, DVD prekida praksu pokapanja svih pokojnika iz Čazme i okolice te sudjeluju samo u pogrebima svojih članova.

Sredinom 1930-tih Čazma je sjedište Vatrogasne župe koju čini 28 dobrovoljnih vatrogasnih društava Kotara Čazma, u kojima djeluje preko 3600 dobrovoljnih vatrogasaca, a o nizu aktivnosti i pokaznim vježbama koje se održavaju u Čazmi i Ivanić-Gradu, piše Jutarnji list. Osim toga, župsko vatrogasno vodstvo je tijekom rujna 1936. g. inspekcijski obišlo sva društva pregledavši opremu i blagajne.

1934.—1937.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Franjo Šepak —Vojvoda, predsjednik DVD-a Čazma od 1935. do 1937.g. Po zanimanju krojač, vodio i udruženje obrtnika; član DVD-a od 1919.g. Bio je prije vatrogasni zapovjednik, pa zapovjednik vatrogasne župe kotara Čazma, nakon II. sv. rata i rukovodilac u Vatrogasnom podsavezu i Općinskom savezu. Vatrogasac je bio 35 godina, a za svoj je rad primio brojna odlikovanja.
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Ivan Živica Glomac, zapovjednik DVD-a Čazma od 1935. do 1937. g. Brzo je napredovao u vatrogasnim zvanjima. Dugo godina zamjenik Franji Šepaku Vojvodi, a kada ovaj postaje predsjednikom, Ivan Živica imenovan je zapovjednikom. Na toj dužnosti ostaje do poslije II. sv. rata kada se zbog bolesti povlači.

1938.—1941.

Godine 1937. predsjednikom DVD-a Čazma postaje Oskar Kučan koji u Društvo dovodi mnogo mladeži, organizira vatrogasne tečajeve uz ispite te se osposobljavaju vatrogasni dočasnici (podoficiri), održavaju se brojne kulturne priredbe, a u Vatrogasni se dom uselila Hrvatska čitaonica Čazma (osnovana 1880. g.).

Pokrenut je osnutak limene glazbe za koju su se prikupljali prilozi u naturi i novcu te su kupljeni instrumenti i limena glazba započinje djelovati 1938. g. Zaslužan za osnivanje orkestra od 14 glazbenika je Miško Bradić ml. Glazba je svoje sugrađane iznenadila nastupom poslije polnoćke 1939., a prvi službeni nastup bio je na Silvestrovo, 31.12.1940. godine.

DVD Čazma je 1940. godine proslavilo 50. godišnjicu rada. Predsjednikom DVD-a 1941. g. postaje Ferdo Agatić. Počinje II. svjetski rat te članovi DVD-a Čazma odlaze u razne vojske.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Limena glazba DVD-a Čazma, oko 1941. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, tinta; otisak, tinta; 8,4 x 13,5 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/5
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Fotografija Oskara Kučana
oko 1940. g.
crno-bijela, foto-papir
14,9 x 10,5 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. FOT-193/3

1938.—1941.

Tijekom II. svjetskog rata u Vatrogasni se dom smješta vojska Nezavisne Države Hrvatske koju je u noći između 14. i 15. listopada 1942. godine napao Moslavački partizanski odred. U toj je akciji Odred spalio dom u kojem je izgorjela cjelokupna oprema DVD-a te i čazmanska čitaonica (preko 10 tisuća knjiga!).

Najveći dio članova DVD-a Čazma pristupa antifašističkom pokretu. Od njih su šestorica poginuli tijekom 4 ratne godine.

Od vatrogasne opreme sačuvana je samo motorna štrcaljka koja je bila skrivena u kripti crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi (14. travnja 1944.).

Ratnih je godina Čazma bila paljena više puta tako da kraj rata dočekuje kao veliko zgarište javnih zgrada i privatnih kuća.

Maleni broj članova DVD-a Čazma koji nisu sudjelovali u ratu često nisu smjeli izlaziti na intervencije gašenja požara. Spašaval su stanovništvo u lipnju 1942. godine od velikih poplava koje su zadesile Čazmu

Čerkezi su spalili 26. lipnja 1944. godine cijelu jednu ulicu u Čazmi.

U završnim ratnim operacijama II. svjetskog rata Čazma je još jednom teško stradala i bila popaljena.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Spaljena zgrada suda u Čazmi 14./15.10.1942., GMČ, sekundarna
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Spaljena kuća ing. Matulovića u Čazmi tijekom II. svjetskog rata, GMČ, sekundarna

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Rummelhagen: Čazma u plamenu 26. lipnja 1944.; 2. svj. rat, 1944. g.; ulje na platnu, drveni okvir; cjelina: 100 x 75 cm; GMČ, Zbirka NOB, inv. br. NOB-4

1946.—1949.

Nakon II. svjetskog rata započinje obnova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma. Počinje se nabavljati oprema koja se drži na raznim mjestima. Zapovjednik Ivan Živica Glomac organizira tečajeve za vatrogasce. Nabavlja se 60 m cijevi, vraća se ručna štrcaljka iz nekog sela kod Križa.

Nakon Agatića predsjedanje preuzima Milan Bačani koji je od svoje rane mladosti bio članom Društva. Od 1945. g. postao je i dužnosnik Vatrogasnog podsaveza, bio je zapovjednik, pa član Izvršnog odbora Vatrogasnog saveza Hrvatske i član Plenuma Vatrogasnog saveza Jugoslavije. Pomagao je DVD-u Čazma, ali i drugim društvima u okolici te je zaslužan za nabavu opreme i gradnju vatrogasnih domova u selima. Zapovjednik DVD-a Čazma u tom je razdoblju bio Ivan Živica, a kasnije Milan Šulek (u DVD-u od djetinjstva; bio je vatrogasni zapovjednik i Društvo je pod njegovim zapovjedništvom osvojilo mnogobrojna prva mjesta na vatrogasnim natjecanjima).

Dana 26. studenoga 1949. godine inicirana je gradnja novog vatrogasnog doma za koji je najprije trebalo odrediti lokaciju, a onda sakupiti novac za gradnju. Do 1951. g. određena je nova lokacija za dom u samom središtu Čazme (i danas se nalazi na tome mjestu), Šumarija je donirala građu, a dignut je kredit od 700 tisuća dinara kojim je—uz mnoge sate dragovoljnog rada svih članova i građana—dom stavljen pod krov 1951.g. Od 1950.-1951. predsjednik je bio Stjepan Vunić, a iza njega Dragan Bačani do 1952.g.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi DVD-a Čazma II oko 1947. g.;avers: crno-bijela, foto-papir, revers: rukopis, olovka u boji, 5,9 x 8,5 cm GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/6
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Novi Vatrogasni dom izgrađen od srpnja do prosinca 1951.godine

1950.—1959.

U razdoblju od 1952. do 1962. g. Dobrovoljno vatrogasno društvo je:

 • sagradilo dom i stavilo ga u funkciju,
 • osposobljeni su novi mladi vatrogasci,
 • nabavljena je oprema: agregat, kombi navalno vozilo marke TAM uz agregat i cisternu, 22 m tlačnih cijevi, prijenosne ljestverastezače, troje ljestve kukače, 30 kompleta ljetnih i 30 kompleta zimskih odora, 30 kaciga, jedna međumješalica;
 • ponovno okupilo limenu glazbu;
 • imalo 35 članova operativne jedinice, 16 članica ženskog odjeljenja, 18 pionira i 21 glazbenika.

Godine 1959. organizirana proslava na kojoj je vatrogasni dom svečano stavljen u funkciju, Društvo je dobilo novu zastavu.
Predsjednik je u tom razdoblju bio Mihajlo Bradić uz zapovjednike Slavka Čižmeka i Nikolu Škopca

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi DVD-a Čazma III, oko 1953. g., 8,7 x 13,7 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/7
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Svečana skupština DVD-a Čazma 1959.god., 10,4 x 15 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5750/1

1950.—1959.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Mihajlo Bradić Miško ml. Bio je predsjednikom DVD-a Čazma od 1952. do 1963., doživotni počasni predsjednik DVD-a kojem je član postao 1937. g., inicijator mnogobrojnih akcija i sekcija DVD-a. Njegovim je zalaganjem osnovana vatrogasna limena glazba koja je obnovljena opet na njegovu inicijativu 1956. g. U čast Miška Bradića DVD Čazma organizira “Memorijal Miško Bradić” kao susret i natjecanje vatrogasne mladeži Hrvatske.
oko 1975. g.

avers: crno-bijela, foto-papir
revers: rukopis, tinta
12,45 x 10,5 cm
inv. br. 5750/21
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Dom DVD-a Čazma dovršen 1958. g.; objavljeno u GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Fotografija spomen ploče na Vatrogasnom domu u Čazmi povodom predaje doma na korištenje, a u čast 15. godišnjice oslobođenja Čazme, 12,9 x 17,6 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7258/8
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Fotografija spomen ploče postavljene u Vatrogasnom domu u znak sjećanja na poginule članove društva tijekom NOB; 17,8 x 12,9 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7258/9

1950.—1959.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Prvi tečaj za vatrogasne oficire u Čazmi, 1951. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta, 8,6 x 13,5 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/8
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Prvi tečaj za vatrogasne oficire u Čazmi – glazbeni sastav, 1951. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta, 10,3 x 14,7 cm,
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/36
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Postrojeni članovi DVD-a Čazma i Limena glazba na otvaranju novosagrađene zgrade Dječjeg vrtića u Čazmi, 29.11.1958. g.
8,5 x 11,8 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5900/4

1960.—1969.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Veterani DVD-a Čazma, oko 1960. g., 9,8 x 14,5 cm,
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/9

Od 1963. g. predsjednik DVD-a je Franjo Štajduhar nakon što je Mihajlo Bradić imenovan za doživotnog počasnog predsjednika DVD-a Čazma radi svojih zasluga u radu i ostvarenim rezultatima. Zapovjednik je bio Stevo Brnjanec.

Godine 1966. nabavljeno je novo vatrogasno vozilo, a 1969. g. vatrogasni kamion cisterna uz opremu i cijevine te vatrogasne odore, redovno je održavan i opreman vatrogasni dom, školovano je sedam mladih dočasnika; utemeljen je pomladak od 13 članova pod vodstvom Milana Golubića; nabavljen je i novi vatrogasni agregat Rosenbauer. Sav rad na održavanju opreme i zgrade bio je dragovoljan.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Medalja Saveza DVD NR Hrvatske,
oko 1962. g.
R=4 cm, masa=28 g, debljina=0,16 cm
GMČ, Numizmatička zbirka, inv. br. 6570
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Limena glazba DVD-a Čazma tijekom poklada, 1962. g.
10,4 x 15,1 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5750/6
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Upravni odbor DVD-a Čazma, 1969. g.
10,5 x 15,1 cm, GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5739/54

1970.—1976.

Godine 1975. 32 člana DVD-a završavaju tečaj za vatrogasce, nabavljeno je terensko vozilo marke Land Rover, megafon, automatska razdjelnica, jedna muška i 4 ženske svečane odore, 22 svečane kape, dva penjajuća užeta.

Na groblju u Čazmi 1975. g. podignut je spomenik palim i umrlim vatrogascima DVD-a Čazma.

Godine 1976. uređuje se dom, nabavlja oprema, u garaže je uvedeno centralno grijanje, uređen sanitarni čvor; od opreme su nabavljene mehaničke ljestve dužine 23 m, prikolica za agregat, 1 spusnica, 2 izolacijska aparata, dvije međumješalice, 2 mlaznice za laku pjenu i jedna kombinirana.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasna vježba u središtu Čazme, 1975.g.; crno-bijela, foto-papir; razvijanje, folija; 9 x 13,9 cm; GMČ, Zbirka razglednica 4622
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Limena glazba DVD-a Čazma u Križu, 1972. g.
10,4 x 15,6 cm; crno-bijela, foto-papir; razvijanje, folija; 9 x 13,9 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5750/11
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Omladinsko odjeljenje DVD-a Čazma, 1976. g. Prvi s desna stoji Krešo Svetoivanec, predsjednik DVD-a od 1974. g.; 9,08 x 14,89 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/17
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Otkrivanje spomenika palim i umrlim vatrogascima DVD-a Čazma, 1975. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, tinta
10,1 x 10,4 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/29

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Muško odjeljenje DVD-a Čazma na pokaznoj vatrogasnoj vježbi 1977. g.
7,85 x 12,68 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/12
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Žensko odjeljenje DVD-a Čazma, 1977. g.
7,7 x 12,7 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/16

1977.—1979.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Dio članova DVD-a Čazma i oprema 1978.g., snimljeni ispred doma DVD-a. avers: crno-bijela, foto-papir
revers: rukopis, tinta; 8,1 x 14,69 cm; GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/21
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Brončana plaketa Gasilskog društva iz Šoštanja dodijeljena Društvu prijatelja muzeja Čazma prilikom proslave 100 godina postojanja, 19.08.1979. g.
lijevanje, bronca, 9 x 9 cm; medalja: masa=133 g, debljina=0,32 cm; GMČ, Numizmatička zbirka, inv. br. D-14

Godine 1979. DVD Čazma sudjeluje na proslavi 100. godišnjice Gasilskog društva Šoštanj (Slovenija) te se bratimi s ovim društvom.

Krajem 1970-tih DVD održava niz vježbi, nekoliko pokaznih za građanstvo te vježbe nakon uzbune; nabavlja opremu: osobnu za vatrogasce (kacige, užad, odore, akumulatorski lampaši, cipele, kravate, rukavice, opasači), tlačne cijevi, 1 muljača za ispumpavanje vode, radio stanice za vezu, itd. Nabavljena je autocisterna FAP-7500 litara te monitor bacač vode i pjene. DVD se posvećuje preventivnom djelovanju pregledom hidranata te vatrogasne opreme u gospodarskim i obiteljskim objektima.

DVD Čazma 1979. g. sudjeluje na lokalnim i državnim takmičenjima.


1980.—1985.

Početkom 1980-tih pripremana je 110. obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma za koju je tiskana monografija Društva. Tekst je pripremio Mihajlo Miško Bradić.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Naslovnica monografije "110 godina DVD-a Čazma i vatrogastva Općine Čazma", 1981. g. tisak, uvez, papir; 23,6 x 16 cm, opseg=116 stranica
GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Značka "110 godina vatrogastva - DVD Čazma", smeđa, 1981. g.
kovanje u zatvorenom kalupu, bojanje, lemljenje, metal (mjed, nikal), boja; značka: promjer=1,952 cm ; igla: visina=3,168 cm; visina=4,159 cm
GMČ, Zbirka značaka, inv. br. 7000/85
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Gosti i članovi DVD Čazma za vrijeme sviranja himni na proslavi 110. godišnjice DVD-a Čazma
avers: crno-bijela, foto-papir, revers: rukopis, tinta
8,98 x 15,08 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/24
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Franjo Jagatić: 110. obljetnica DVD-a, novinski natpis, Večernji list
1.2.1982. g.
offset tehnika otiska, novinski papir; 7,5 x 15,4 cm
GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 8520/44
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Priznanja, pehari, zastave, diplome u spomen sobi DVD-a u Čazmi poč. 1980.-tih godina.
GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7459

1980.—1985.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Pokazna vježba spašavanja DVD-a Čazma
1976. g.
avers: crno-bijela, foto-papir, 13,97 x 9,08 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 7639/15
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Razna natjecanja i susreti vatrogasne mladeži (pionira) 1980-tih, GMČ, sekundarna, neinventirano

Limena glazba DVD-a Čazma proslavila je svoju 45. godišnjicu djelovanja 1983. godine prigodnim programima te tiskanom monografijom.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Limena glazba DVD-a Čazma
1983. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, tinta
12,5 x 10,5 cm
GMČ, Zbirka fotografija, inv. br. 5750/20
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Limena glazba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma 1938.-1983., 1983. g., 24,1 x 17 cm, opseg=32 stranice
GMČ, Zavičajna zbirka, inv. br. 7724/2

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Ekipa DVD-a Čazma na natjecanju 29.7.1984. g.
Fond DVD Čazma
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Susret vatrogasne mladeži 1980-tih godina.
Fond DVD Čazma

1982.—1985.

DVD Čazma 1982. i 1983. godine osposobljava nove članove te preventivno djeluje u domaćinstvima i poduzećima.

Od 1983. do 1988. godine predsjednik Društva je Josip Radanović, a zapovjednik Milenko Škopac. DVD redovito radi, učlanjuje veći broj mladih ljudi i povećava svoje stručne i materijalne resurse.

Kup Moslavine kao natjecanje vatrogasnih postrojbi s područja Moslavine ustanovljen je 1985. godine te prerasta u tradicionalnu manifestaciju.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Sudjelovanje raznih uzrasta članova DVD-a Čazma na natjecanjima. Fond DVD Čazma

Kraj 1980—tih – kraj 1990-tih

Od 1988. do 2001. g. predsjednik DVD-a Čazma je Nikola Bočkor, a zapovjednik Milenko Škopac.

Godina 1990. i 1991. uređuje se zgrada vatrogasnog doma.

Tijekom Domovinskog rata 1991./1992. g. u domu DVD Čazma je smještena Hrvatska vojska, a kasnije prognanici iz Hrvatske i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine (do 1996.g.).

Uređuje se 1992. i 1993. g. velika sala u vatrogasnom domu.

Posredstvom DVD-a Čazma doprema se humanitarna pomoć iz Austrije 1991. i 1992. godine u vrijednosti od 100.000 DM.

120. obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma obilježena je 19.9.1993. g. Društvo dobiva novu zastavu kojoj kumuje poduzeće Čazmatrans.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasne vježbe početkom 1990-tih godina.
Fond DVD Čazma

Kraj 1980—tih – kraj 1990-tih

Tijekom Domovinskog rata članovi DVD-a su redovito dežurali, a Društvo je bilo u stanju pojačane pripravnosti. Sami članovi su bili na ratištu.

Vatrogasno natjecanje Memorijal Miško Bradić ustanovljeno je 1995. g. u čast zaslužnog člana i doživotnog počasnog predsjednika DVD-a Čazma.

Ekipa muške mladeži DVD-a Čazma (od 12 do 16 godina starosti) osvojila je 2. mjesto na državnom natjecanju u Rijeci 1996. g.

33 vatrogasca s uspjehom završavaju tečaj za ispitane vatrogasce 1997. g.

Ekipa ženske mladeži DVD-a Čazma osvojila je peto mjesto na državnom natjecanju u Čakovcu 1998. g.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasne vježbe i natjecanje početkom 1990-tih godina.
Fond DVD Čazma
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina

DVD Čazma u 21. stoljeću

Pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Zlatka Tomčića Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma proslavilo je svoju 130. obljetnicu uz prisustvo pokrovitelja te mnoga prijateljska društva i predstavnike vatrogasnih zajednica.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasne vježbe i natjecanje krajem 1990-tih godina.
Fond DVD Čazma
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Članovi DVD-a Čazma tijekom intervencije nakon prometne nesreće u Cerini, 1999.g.
Fond DVD Čazma
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Misa u čast sv. Florijana koja okuplja čazmanske vatrogasce u molitvi na blagdan zaštitnika vatrogastva pored kapelice u Palančanima. Fond DVD Čazma

DVD Čazma u 21. stoljeću

Nakon velike proslave 130. godišnjice DVD-a Čazma, Društvo je nastavilo vrijedno raditi, nabavljati opremu i osposobljavati nove vatrogasce. U narednim je godinama nabavljena vrijedna oprema financirana iz raznih izvora, a Društvo je ostvarilo i niz poslovnih uspjeha na tržištu uslugama zaštite od požara.

Kupljeno je 2004. g. interventno vozilo, a nastavljeno je intenzivno osposobljavanje ljudstva za zaštitu i spašavanje.

Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme osnovana je 2005. godine. U njoj su zaposleni vatrogasci stasali u Dobrovoljnom Vatrogasnom društvu Čazma. Javna vatrogasna postrojba sve do 2020. godine djeluje u Vatrogasnom domu DVD-a Čazma te koristi i njegove bogate resurse za gašenje požara te spašavanje ljudi i dobara.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Logotip Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina

DVD Čazma u 21. stoljeću

Od 2001. g. predsjednica DVD-a Čazma bila je Gordana Diktić, zatim su slijedili predsjednici: Ivan Franješ, Milenko Škopac, Marijan Golubić, Milovan Otrožan, Željko Bačani i Filip Bart. Nabavlja se oprema, popravlja vatrogasni dom, preventivno se djeluje, osposobljavaju se vatrogasci i usavršavaju u znanjima i vještinama, sudjeluju na nizu natjecanja od lokalne do državne te Javna vatrogasna postrojba i na međunarodnoj razini.

Održana je 2013. godine velika proslava 140. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a 2014. godine 20. godišnjica Vatrogasne zajednice Grada Čazme i 10. godišnjica Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vozni park DVD-a Čazma 2010. g. Fond JVP Čazma
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Zajednička vatrogasna vježba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma i Radlje od Dravi u sanaciji opasnih tvari te spašavanja unesrećenih osoba u prometnoj nesreći; Radlje ob Dravi (Slovenija), Program Europa za građane, 20.5.2012. g., GMČ, neinventirano
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Zajednička vatrogasna vježba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma, Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Čazme spašavanja unesrećenih osoba; Čazma, 13.7.2013. g., GMČ, neinventirano

DVD Čazma u 21. stoljeću

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Novinski natpis, Bjelovarski list, 13.7.2009. g., GMČ, neinventirano

Povelja o bratimljenju između DVD-a Čazma i DVD-a Primošten

U nedjelju, 21.12.2014. godine, u domu DVD-a Čazma u Čazmi, Ul. A. Vulinca 1, s početkom u 13h, bit će svečano potpisana Povelja o bratimljenju između DVD-a Čazma i DVD-a Primošten.

Događaju će prisustvovati načelnik Općine Primošten, Stipe Petrina i čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak.

Po potpisivanju Povelje, održat će se tradicionalni godišnji domjenak DVD-a Čazma.

Izvor: https://www.cazma.hr/vijesti/povelja-o-bratimljenju-izmedu-dvd-a-cazma-i-dvd-a-primosten/

Dobrovoljni i profesionalni vatrogasci Grada Čazme pomagali su u svim katastrofama koje su se događale na području Grada, susjednih općina te Republike Hrvatske: poplave, požari, razne nesreće, potresi . . .

Uz to je posljednjih nekoliko godina DVD Čazma temeljito uredio svoj dom. I dalje vrijedno radi u obučavanju djece i mladeži. Sudjeluje na vatrogasnim natjecanjima i ispunjava svoje ciljeve.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Obnovljeni dom DVD-a Čazma, 11.5.2021. g.
GMČ, Fototeka, Zgr-77/1

ZAJEDNICE VATROGASNIH UDRUGA KOTARA, OPĆINE I GRADA ČAZME

Rani osnutak DVD-a Čazma potaknuo je osnivanje i drugih vatrogasnih društava na području današnjeg Grada Čazme. Dobrovoljna društva do II. svj. rata na području nekadašnje Općine Čazma djelovale su zajednički u Vatrogasnoj župi. Vatrogasni podsavez Kotara Čazma osnovan je 25. svibnja 1949., a djelovao je sve do ukidanja Kotara Čazma (1955.g.). Nakon osnivanja obuhvaćao je 28 dobrovoljnih vatrogasnih društava iz općina Čazma, Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Križ i Štefanje. Prvi je predsjednik bio Ivan Živica, a zapovjednik Milan Bačani. Odmah je organizirana škola za vatrogasne časnike od kojih su 32 uspješno završili školovanje. Od 1950. g. predsjednik Podsaveza je do 22.12.1955. g. Mihajlo Miško Bradić, a zapovjednik Milan Bačani. U trenutku likvidacije Vatrogasnog podsaveza Kotara Čazma, na prostoru koji je Podsavez pokrivao djelovalo je ukupno 40 vatrogasnih društava za koje je nabavljena suvremena oprema. Podsavez je sa svojim predstavnicima sudjelovao na brojnim kongresima i proslavama u Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Prvi tečaj za vatrogasne oficire u Čazmi, 1950. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta; 8,6 x 13,5 cm
GMČ, ZF, inv. br. 7639/8
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Posljednji vatrogasni tečaj VPO kotara Čazma, 1955. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, tinta, olovka; 7,9 x 12,8 cm
GMČ, ZF, inv. br. 7639/37

ZAJEDNICE VATROGASNIH UDRUGA

Vatrogasni odbor Općine Čazma osnovan je 28.12.1955. g. učlanjenjem 24 DVD-a s područja Općine Čazma u ovaj Odbor. Predsjednik je bio Mihajlo Miško Bradić, zapovjednik Milan Bačani. Odbor je okupljao slijedeća Društva (u zagradi je navedena godina osnutka istog): Blatnica, Bojana (1952.), Cerina (1928.), Čazma (1871.), Dapci (1927.), Daskatica, Draganac Gornji (1927.), Draganac Donji (1933.), Laminac, Lipovčani (1942.), Marčani (1956.), Martinac (1929.), Miklouš (1927.), Milaševac (1933.), Opčevac—Palančani (1941.), Pobjenik (1929.), Prnjarovac (1953.), Siščani (1932.), Staro Štefanje, Šušnjara, Vagovina (1956.), Vrtlinska (1952.), Vučani (1951.) i Zdenčec (1955.). Godine 1963. osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo u Komuševcima.

Budući da je rukovodstvo bilo isto kao u Vatrogasnom podsavezu Kotara Čazma, rad u Vatrogasnom odboru Općine Čazma odvijao se na isti način. Planiralo se i ostvarilo dobro osposobljavanje većeg broja ispitanih vatrogasaca, bolničara te rukovodećeg osoblja (tajnik, blagajnik), osnivanje ženskih, omladinskih i pionirskih sekcija, a najveći je cilj bio dobro opremanje postojećih vatrogasnih društava koja su pokrivala cijelo područje tadašnje čazmanske Općine.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Godišnja skupština Vatrogasnog odbora Općine Čazma, 1958. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta; revers: rukopis, tinta, olovka; 9 x 14 cm GMČ, ZF, inv. br. 7639/39
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Radno predsjedništvo 14. godišnje skupštine Vatrogasnog saveza Općine Čazma, 1974. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; revers: rukopis, tinta, olovka; 9,7 x 14,6 cm
GMČ, ZF, inv. br. 7639/42

ZAJEDNICE VATROGASNIH UDRUGA

Od Vatrogasnog odbor Općine Čazma i Ivanska 1. travnja 1962. g. osnovan je jedinstveni Vatrogasni savez Općine Čazma. Sada se odbor sastoji od 38 DVD-a i 1460 članova koji su raspoređeni u 10 požarnih jedinica: Čazma, Dapci, Cerina, Miklouš, Draganac, Štefanje, Narta, Ivanska, Berek i Petička.

Do 1977. g. broj članova se povećava na 2410. Vatrogastvo se financira na razne načine doprinosima iz poduzeća, poljoprivrede te osiguravajućih zavoda.

Godine 1997. ugašen je Vatrogasni savez i osnovana Vatrogasna zajednica Grada Čazma koja koordinira radom svih vatrogasnih društava na području Grada Čazme. Zajednica vrijedno djeluje i danas.

Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Godišnja skupština Vatrogasnog odbora Općine Čazma, 1958. g.
avers: crno-bijela, foto-papir; rukopis, tinta; revers: rukopis, tinta, olovka; 9 x 14 cm GMČ, ZF, inv. br. 7639/39
Izložba Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma 1871. - 2021. godina
Vatrogasna vježba oko 1998. g.
avers: fotografija u boji, foto-papir; osobni arhiv D. Turk

Zaključak

Tijekom stoljeća i pol djelovanja, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma ostavilo je dubok trag u zajednici. Generacije ljudi gradili su međusobno povjerenje stradalnika i onih koji prvi pritječu u pomoć u slučaju bilo kakve nesreće. U maloj sredini su to vatrogasci osposobljeni za brzo reagiranje u kriznim situacijama.

Ono što je odredilo ciljeve DVD-a Čazma od početka njegova djelovanja je ustrajnost u preventivi požara i drugih nepogoda koje se donekle mogu predvidjeti. U tom cilju su svoje članove uvježbavali i osposobili za suzbijanje ili ublažavanje posljedica nesreća.

U DVD-u Čazma osposobljavanje započinje od dječjeg uzrasta i nastavlja se tijekom cjelokupnog članstva u tome Društvu. Pomoć su i razna sredstva kojima se djeluje u gašenju požara, sprečavanju poplava i sl., a koje DVD Čazma redovito nabavlja i brine o njima u zgradi vatrogasnog doma u središtu Čazme. Uređuje i svoju zgradu, nabavlja vozila, osobnu opremu i sve što suvremeno doba nudi u tehničkom pogledu.

Iako dugo djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme, dobrovoljno vatrogastvo nije izgubilo na važnosti. Dapače, u ovim je okolnostima se izdiglo jer naglašava duboko humanitarni karakter ove plemenite djelatnosti i Društva.

Za pripremu izložbe korišteni su fondovi Gradskoga muzeja Čazma koji redovito sakuplja, obrađuje i čuva dokumente i predmete vezane uz djelovanje DVD-a Čazma. Razlog tome je 150 godišnje postojanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čazma koje je nadživjelo sve promjene društvenog, političkog i gospodarskog uređenja, dva svjetska i Domovinski rat, godine kriza i prosperiteta te opstalo kao najdugotrajnije humanitarno, dobrovoljno i najtrofejnije natjecateljsko društvo u Gradu Čazmi.


IMPRESSUM IZLOŽBE GRADSKOG MUZEJA ČAZMA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma
1871. – 2021. godina

Organizator izložbe i izdavač
Gradski muzej Čazma

Za organizatora i izdavača
Jadranka Kruljac Sever

Autorica izložbe i teksta
Jadranka Kruljac Sever

Suradnici u pripremi
DVD Čazma

Grafički dizajn
Jadranka Kruljac Sever, Željko Bilandžija

Čazma, 2021.

Ova izložba 2021. g. realizirana je financijskim pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Čazme.