Gradski Muzej Čazma

ODLUKA O RADNOM VREMENU

 

Temeljem članka 20. Statuta Centra za kulturu Čazma (u daljnjem tekstu:
CZK) objavljenog u „Službenom vjesniku Grada Čazme“ 40/2019., krize izazvane pandemijom i prirodnom
katastrofom, ravnateljica je donijela


ODLUKU
o radnom vremenu Centra za kulturu i Gradskoga muzeja Čazma

Članak 1.
Centar za kulturu i Gradski muzej Čazma svakodnevno rade prema radnom vremenu:
Od ponedjeljka do petka od 7:00 – 15:00 ili 8:00 do 16:00 sati,
Subotom od 12:00 do 16:00 sati i ostalim danima prema potrebi, a prema rasporedu organizacije
raznih manifestacija.

Članak 2.
Gradski muzej Čazma otvoren je za posjetitelje izložaba ili pružanja drugih usluga korisnicima:
Utorkom, srijedom i petkom od 12:00 do 15:00 sati; Subotom od 12:00 do 16:00 sati
Ostale dane prema potrebi/najavi posjetitelja.
Tijekom kolovoza je Gradski muzej Čazma zatvoren za posjetitelje. Najava posjeta na telefon
043-771-037 ili email: info@muzejcazma.eu

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


KLASA: 113-01/21-01/004
URBROJ: 2110-06-02-01/21-1.3.2./03
Čazma, 7. siječnja 2021.

 

Ravnateljica:
Jadranka Kruljac-Sever

%d blogeri kao ovaj: