Prijelaz na sadržaj

Miklouš - Predmeti


Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Kameni strugač probušene rupe za nasad
Mjesto i vrijeme nalaza:
Donji Miklouš, Ledinskovice, 1987. g.
Grupa predmeta:
strugač
Materijal:
kamen
Tehnika:
Glačanje, bušenje rupe za nasad
Dimenzije:
3,5 x 9 cm, debljina=3,1 cm
rupa: pr=2 cm
masa=191 g
Vrijeme izrade:
Oko 3000 g. prije Krista
Opis:
Kamena sjekira - strugač koja u sredini ima rupu za nasad držala izrađena od zelenkastosivog kamena, četvrtastog je presjeka, bazalni dio je kružno zaobljen, a približno u središnjem dijelu nalazi se vrlo pravilno probušena rupa za držalo. Površina je polirana kao i sama rupa.
Zbirka:
Prapovijesna zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. A-232

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Dio opeke - tubula
Mjesto i vrijeme nalaza:
Gornji Miklouš, Dabravine, 30.9.1982. g.
Grupa predmeta:
Građevinski element
Materijal:
Glina
Tehnika:
Kalup
Dimenzije:
4,5 x 17 cm, masa=370 g
Vrijeme izrade:
1.-2. st.
Opis:
Dio krovne opeke-tubula od dobro pročišćene gline ciglastocrvene boje; vanjska površina ukrašena je nizom širih vodoravnih linija odijeljenih kanelirama. Rubni dio je oštrih bridova.
Zbirka:
Antička zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. B-20

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Fotografija kapele sv. Martina u Martincu
Mjesto i vrijeme izrade:
Martinac, 1980. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
papir
Tehnika:
Fotografiranje u crno-bijeloj tehnici
Dimenzije:
17,5 x12,9 cm
Opis:
Fotografija prikazuje gotičku kapelu sv. Martina u Martincu. Dio građevine zaklonjen je razraslim drvećem i visokom travom. Vidi se zapadno pročelje i zvonik u kojem je ulaz u crkvu iznad kojega je bijelo naslikan križ. Pri vrhu zvonika je bifora. Krov zvonika je šatorast.
Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Sak-110

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Fotografija crkve sv. Nikole Biskupa u Gornjem Mikloušu, južna fasada
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Miklouš, 1980. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
papir
Tehnika:
Fotografiranje u crno-bijeloj tehnici
Dimenzije:
17,5 x12,9 cm
Opis:
Fotografija prikazuje gotičku crkvu sv. Nikole u Mikloušu. Dio građevine zaklonjen je razraslim drvećem. Vidi se južno pročelje i zvonik. Pri vrhu zvonika su prozori. Krov zvonika je šatorast.
Brdoviti prostor Gornjeg Mikouša u srednjem vijeku bio je zasebna župa sa svojom crkvom sv. Nikole Ispovjednika koja se spominje u popisu župa iz 1334. g. Župa je nestala u doba turske okupacije, da bi kasnije Miklouš bio uključen u novoosnovanu Župu Čazma, a pred kraj 18. st. Župa se osamostaljuje. Crkva je podignuta u srednjem vijeku kao jednobrodna građevina zaobljenog svetišta na istoku dužine 5 metara i zvonikom na zapadu koji podupiru dva kontrafora. Konstruktivni srednjovjekovni elementi očituju se po naglašenom soklu visine 0,8 metra iznad tla i šiljastim otvorom na zvoniku uz zapadno pročelje lađe. Od početka 18. st. crkva se obnavlja u baroknom stilu te je taj izgled uglavnom zadržala do danas. Crkva ima tri barokna oltara te malu sakristiju.
Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Sak/104-1

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Stručno-znanstveni elaborat o mlinu-vodenici u Vučanima
Mjesto i vrijeme izrade:
Vučani – Zagreb, srpanj 1995. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir, tinta
Tehnika:
Fotografiranje, strojopis
Dimenzije:
29,7 x 21 cm; opseg=22 stranice
Opis:
Stručno-znanstveni elaborat o mlinu-vodenici u Vučanima koji je izradila Uprava za zaštitu kulturne baštine u Zagrebu, a u njeno ime etnologinja Ana Mlinar. Dokument se sastoji od opisa zatečenog stanja, povijesti građevine i preporuka za zaštitu i očuvanje, katastarskog plana zgrade i 9 fotografija u privitku i jedne fotografije na naslovnici, Rješenja o preventivnoj zaštiti i dopisa vlasnicima.
Zbirka:
Dokumenti
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Zgr-61/1

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Potpukovnik Matija Đuran iz Miklouša
Mjesto i vrijeme nalaza:
Sarajevo, 1907. g.
Grupa predmeta:
Fotografija - dokument
Materijal:
Papir, drvo, staklo
Tehnika:
Fotografiranje crno-bijela tehnika, tisak, uramljivanje
Dimenzije:
36 x 29,5 cm
Opis:
AVERS: Crno-bijela fotografija koja prikazuje potpukovnika Matiju Đurana iz Donjeg Miklouša, broj 35. Đuran se nalazio u službi žandarmerije Bosne i Hercegovine. Bio je smješten u Sarajevo. Na fotografiji Đuran je odjeven u Austro-ugarsku uniformu, s odličjima na prsima. Fotografija oštećena. Otaci selotejpa na rubovima i u kutevima. S lijeve strane na mjestima poderana. Matija Đurannije se ženio te nije imao potomaka. Pokopan je na mjesnom groblju u Gornjem Mikloušu.
Zbirka:
Zbirka fotografija
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 8766/1

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Pozivnica na program Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva „Orač” iz Miklouša za 28.5.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir (original)
Tehnika:
Strojopis (original), digitalna fotografija dokumenta
Dimenzije:
4956 x 4016 piksela
Vrijeme nastanka:
Oko 1930. g.
Opis:
Na požutjelom papiru napisan je poziv Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva „Orač” iz Miklouša koje svoj program izvodi na zabavi 28.5. vjerojatne godine 1930. U pozivu je tiskan program koji će Društvo izvoditi, a sastoji se od 14 točaka: 8 pjevnih, 5 recitacija i jedan igrokaz. Programu prethodi zabava. Ulaznice su 2 dinara za odrasle i 1 dinar za djecu. U ugostiteljskoj ponudi je domaće i dalmatinsko vino.
Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, Nas-3/40

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Vodstvo Vatrogasne župe Čazma u nadzoru DVD-u Miklouš, snimljeno 9.8.1936.g.
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Miklouš, 9.8.1936. g.
Grupa predmeta:
umjetnički i dekorativni predmeti
Materijal:
srebro, legura metala
Tehnika:
lijevanje, filigran
Dimenzije:
9 x 13,9 cm
Opis:
Članovi DVD-a Miklouš ispred zgrade Vatrogasnog doma u Mikloušu na proslavi Lovrećeva 1936. g. Većina snimljenih osoba je u vatrogasnim odorama. Na klupi sjedi ispred terase Milan Novačić u civilu. Na pročelju doma ispod drvenog trijema piše POMOZ BOG!, a na pročelju nadstrešnice je bijelim slovima ispisano VATROGASNI DOM. Revers: otisak pečata Zavičajnog muzeja Čazma za primitak predmeta, bilješke tintom.
Zbirka:
Zbirka fotografija
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 5611

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Fotografija uskotračne željeznice, lokomotive, vagona i radnika u Vučanima
Mjesto i vrijeme izrade:
Oko 1935. g.
Materijal:
Digitalna fotografija
Tehnika:
Digitalna fotografija
Dimenzije:
947 x 1512 piksela
Opis:
AVERS:U formatu horizontalno položenog pravokutnika u središtu prikaza nalazi se na lijevoj strani prednja strana lokomotive na koju su naslonjeni ili na njoj sjede radnici. Iza je kompozicija vagona na kojoj su metrice kalanih cjepanica drva.
Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, Zan/42

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Logotip manifestacije „Zapovijed pod lipom”
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
KUD „Sloga” Miklouš, oko 1995. g.
Grupa predmeta:
simbol
Materijal:
Digitalna fotografija
Tehnika:
Digitalna fotografija
Dimenzije:
1512 x 947 piksela
Opis:
Logotip je izrađen u obliku štita u čijem je desnom gornjem kutu hrvatska šahovnica ispred koje je visoko stablo lipe, a lijevo pročelje crkve sv. Nikole u Gornjem Mikloušu. U prvom je planu muškarac koji trubi, odjeven u mikloušku nošnju (modri prsluk), a glavi mu je šešir. Muškarac simbolizira seoskog starješinu.
Zbirka:
Dokumenti
Inventarni broj:
GMČ, bb

Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Fotografija glumca Ive Serdara u rodnom Mikloušu IV
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Miklouš, 1982. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
papir
Tehnika:
Fotografija u boji
Dimenzije:
9 x 13 cm
Opis:
Glumac Ivo Serdar u rodnom Mikloušu stoji u društvu muškaraca i žena te razgovara sa suseljanima. Desu ruku je položio na rame čovjeka u kožnatoj jakni s kapom šiltericoma na glavi. Serdar se nalazio u Čazmi i Mikloušu povodom 25. godišnjice osnutka muzeja u Čazmi 1982. godine.
Zbirka:
Zbirka fotografija
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 6884/5

Serdar, Ivo, hrvatski glumac (Gornji Miklouš, 19. XII. 1933 – Zagreb, 21. XI. 1985). Nakon završetka studija glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu (1957), bio je angažiran u Narodnom kazalištu »August Cesarec« u Varaždinu (Kal u Istočno od raja G. Steinbecka; Pierrot u Maskerati M. Krleže; Benedetto u Mnogo vike ni za što W. Shakespearea), a potom nastupao u Narodnom kazalištu u Karlovcu i u zagrebačkoj Komediji (Vodonoša u Dobrom čovjeku iz Sečuana B. Brechta; Frank V. u istoimenom djelu F. Dürrenmatta). Od 1965. do 1975., kada je prešao u samostalne umjetnike, bio je član zagrebačkoga HNK-a: Lebland (A. Miller, Slučaj u Vichyju), Molčaljin (A. S. Gribojedov, Teško pametnomu), Brighella (C. Goldoni, Veliki smiješni rat), Lakrdijaš (M. Matković, General i lakrdijaš), Cviker (R. Marinković – K. Spaić, Kiklop), Pomet (M. Držić, Dundo Maroje). Jedan je od suosnivača Satiričkoga kazališta Jazavac (danas Kerempuh), u kojem je ostvario neke od najzapaženijih uloga (Rikard Futak u Dobro jutro, lopovi F. Hadžića; monodrama 10 lica Ive Serdara), među kojima se popularnošću izdvaja interpretacija Jurice u predstavi Volim Njofru M. Grgića. Uspješne uloge ostvario je i u Teatru u gostima (Možbolt u Čarugi I. Kušana; Alojz Kramarić u Gosponu lovcu G. Feydeaua; Gospodin Kosta Bandula u Ljubavi na prvi pogled F. Hadžića), Teatru &TD (Erwin u Plebejci uvježbavaju ustanak G. Grassa; Milt Manville u Ljubafi M. Schisgalla; Lažni sudac u Slučajnoj smrti jednog anarhista D. Foa), te na Dubrovačkim ljetnim igrama (Liha u Heraklu M. Matkovića). U sklopu Dana satire dodjeljuje se nagrada za ulogu najbolje prihvaćenu od publike, koja nosi njegovo ime. Glumio je u nizu televizijskih drama i serija (Kuda idu divlje svinje) te na filmu (E. Galić, Crne ptice, 1967; A. Peterlić, Slučajni život, 1969; B. Makarović, Snađi se, druže, 1981; E. Galić, Horvatov izbor, 1985).

Citiranje:
Serdar, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55465>


Moj zavičaj to sam ja - Miklouš
Naziv predmeta:
Moslavačka tradicijska kuća Gradskoga muzeja Čazma u Gornjem Mikloušu 45
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Jadranka Kruljac Sever, Gornji Miklouš, 8.7.2010. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Digitalna fotografija
Tehnika:
Digitalna fotografija
Dimenzije:
2592 x 3888 piksela
Opis:
Digitalna fotografija istočnog pročelja moslavačke tradicijske kuće u Gornjem Mikloušu 45, u vlasništvu Centra za kulturu, Gradskog muzeja Čazma. Ispred manjeg cvijetnjaka je plot (ograda) od drvenih letvica. Opekom taracana staza vodi od ulaza prema ganjku (trijemu) uz kuću. Na pročelju su dva zeleno obojena prozora iznad kojih je drvetom obijen zabat. Na krovu je glineni pijetao.
Zbirka:
Projekti
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. PRO-2008/1