Prijelaz na sadržaj

Draganci - Predmeti


Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Antička opeka – tegula, oko 3. st.
Mjesto i vrijeme nalaza:
Čazma, srednjovjekovna utvrda, 1957. g.
Grupa predmeta:
Građevinski element
Materijal:
glina
Tehnika:
Kalup, utisivanje, pečenje, sušenje
Dimenzije:
28 x 38 cm, debljina=6 cm
Vrijeme izrade:
Oko 3. st.
Opis:
Rimska opeka pravokutnog oblika izrađena od dobro pročišćene i pečene gline ciglastocrvene boje. Rubovi su ravni, a površina je neravna. Vanjska strana ukrašena je dvjema plitko utisnutim i međusobno isprepletenim valovitim linijama. Uz njih su otisci mekanih dijelova šape vjerojatno psa (utisnut u svježu glinu). Na površini se zadržalo vezivo - žbuka.
Zbirka:
Antička zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. B-1

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Razglednica: Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije u Dragancu
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Draganci, oko 1900. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
papir
Tehnika:
Fotografiranje, tisak
Dimenzije:
10 x 7 cm
Opis:

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije u Dragancu snimljena je oko 1900. g. i opremljena u secesijskom stilu. Na fotografiji zapadnog pročelja crkve vidi se visoki zvonik i ulaz ispred kojega pozira mnoštvo seljana odjevenih u zavičajnu odjeću. Ispred toga prizora koji je u dnu kompozicije, u prvom planu je ledina i drveće. Ova pravokutno postavljena kompozicija uokvirena je širom bijelom pasicom koju krasi niz cvjetnih buketa međusobno spojenih u girlandu. Na fotografiji crkve u lijevom gornjem kutu je natpis „Župna crkva.”, a ispod fotografije, na bijeloj pasici je natpis „Pozdrav iz Draganca”.

Crkva je izgrađena u gotičkom, a obnavljana u baroknom stilu. Zbog velikih oštećenja tijekom turskih osvajanja, crkva je obnavljana od polovine 17. st. Draganačka je crkva sagrađena u pravcu istok-zapad, glavnog pročelja ispred kojega se nalazi visoki toranj oko 30 m okrenut prema zapadu. Zbog posebnih ukrasa na pročelju i zvonicima, crkva izgleda vrlo svečano.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Nas-22

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Dio oboda lonca
Mjesto i vrijeme izrade:
15. st.
Mjesto i vrijeme nalaza:
Donji Draganac, zemljište Vavrik; slučajni nalaz, 1980. g.
Grupa predmeta:
Oruđe i oprema; pripremanje hrane
Materijal:
glina
Tehnika:
Lončarsko kolo
Dimenzije:
4,5 x 5,1 cm
Opis:
Dio oboda posude - lonca, izrađen od slabije pročišćene gline sivožute boje. Vratni segment postavljen je okomito u odnosu na rame, a rub otvora je zadebljan i oštro profiliran. Ispod ruba otvora na vanjskoj strani je uzdužna dublja kanelira na donjem rubu omeđena naglašenim uskim rebrom.
Zbirka:
Srednjovjekovna zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. C-296

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Dokument biskupa zagrebačkog od 3. siječnja 1458. g. u kojem se spominje Juraj Šafar iz Komuševaca
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir, originalni dokument
Tehnika:
Fotografiranje, izrada fotografije
Dimenzije:
21 x 27 cm
Opis:

Sadržaj dokumenta: Chasmae (Čazma), 3.1.1458. g.

Demetrije Čupor Moslavački, biskup zagrebački, poklanja Jurju Šafaru iz Komuševaca, čazmanskom predijalcu (posjedniku dodijeljene zemlje), dva predija (posjeda): Vošakovec i Petrovac te iz «pet posjeda marturinu* bez povećanja»

Arhiv HAZU D-XIII-19.Reg. 2369.

*marturina (kunovina, kuna), daća (kraljevski porez) u srednjovjekovnom Hrvatskom Kraljevstvu koju su plaćali kmetovi kao naknadu za korištenje vlastelinskoga zemljišta)

Izgled dokumenta: Dokument je pisan tintom rukopisom na papiru ili koži te je pečaćen okruglim pečatom čazmanskog Zbornog kaptola sv. Duha. U gornjem lijevom kutu je plosnati pečat Arhiva HAZU i arhivski broj dokumenta.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, sekundarna dokumentacija

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Razglednica: Pučka škola u Dragancu
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Draganci, oko 1900. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir
Tehnika:
Fotografiranje, tisak
Dimenzije:
5 x 7 cm
Opis:

Pučka škola u Dragancu snimljena je oko 1900. g. Na fotografiji se vidi zgrada L tlocrta, istočno i sjeverno pročelje. Ulaz u učionice je na sjevernom pročelju, u dvorištu koje je ograđeno ogradom od drvenih letvi. Ispred škole sjedi žena s djeteom, a muškarac glave pokrivene šeširom stoji. Svi odjeveni u građansku odjeću. Na fotografiji škole u desnom gornjem kutu je natpis „Pučka škola.”.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Nas-22

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Razglednica: Kraljevska državna šumarija u Dragancu
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Draganci, oko 1900. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir
Tehnika:
Fotografiranje, tisak
Dimenzije:
5 x 7 cm
Opis:

Kraljevska državna šumarija u Dragancu snimljena je oko 1900. g. Na fotografiji je zgrada, istočno pročelje. Krov zgrade je poluskošen i visok, ima jedan dimnjak i dva mala krovna prozorčića, fasada je ukrašena kvadratnim udubljenjima iznad svih 5 prozora. Dvorište je ograđeno ogradom od drvenih letvi. Ispred ograde stoji u žbunju muškarac odjeven u tradicijsku odjeću. Na fotografiji škole u lijevom gornjem kutu je natpis „Kr. drž. šumarija.”.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Nas-22

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Fotografija Mare Osman Banski, jedne od preživjelih osoba s potonulog broda Titanic
Mjesto i vrijeme izrade:
Sjedinjene Američke Države, 1913.
Grupa predmeta:
dokument
Objava fotografije:
Slobodan Novković: TITANIC - HRVATI U KATASTROFI STOLJEĆA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2005., str. 40
Opis:
Fotografija je objavljena u knjizi Slobodana Novkovića: TITANIC - HRVATI U KATASTROFI STOLJEĆA u kojoj su objavljeni svi relevantni podatci o brodu Titanic (gradnja, veličina i tehničke mogućnosti, plovidba, osobe na brodu i Hrvati na Titanicu, sudbine preživjelih i naknade žrtvama).
Moj zavičaj to sam ja - Draganci

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Fotografija starog mlina obitelji Zmek u Gornjem Dragancu
Mjesto i vrijeme izrade:
Gornji Draganci, 2009.
Autor:
Jadranka Kruljac Sever
Materijal:
-
Tehnika:
Digitalna fotografija
Dimenzije:
1200x1700 dpi
Opis:

Fotografija prikazuje istočno pročelje staroga napuštenog i zapuštenog mlina obitelji Zmek (nacionaliziran je poslije II. svjetskog rata) koji se nalazi u Gornjem Dragancu nedaleko silosa (isto dvorište). Zgrada se sastoji od prizemnog dijela (nekada su tu bili uredi) te dvokatnice u kojoj je bilo mlinsko postrojenje. Fasada zelena i oker.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. Zgr-62

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Sjednički zapisnici Hrvatske seljačke čitaonice u Dragancu uvezano u bilježnicu, knj. 2
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Hrvatska seljačka čitaonica u Dragancu, od 29.1.1939. g.- 4.2.1941. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
karton; pero, tinta
Tehnika:
Uvez, rukopis
Dimenzije:
33,5 x 21,5 cm, opseg=16 zapisa
Opis:

Druga knjiga sjedničkih zapisnika Hrvatske seljačke čitaonice u Dragancu (prva je predata u Državni arhiv u Bjelovaru te je DAB izradio kopiju i dostavio je Muzeju). Bilježnicu za zapisnike poklonio je uz posvetu Vilko Kolar, osnivač knjižnice. Prvi zapisnik u knjizi ispisan je 29.1.1939., a posljednji 4. 2.1941. Upisano je ukupno 16 zapisnika između navedenih datuma. Svi su napisani vlastoručno tintom. Ostatak bilježnice je prazan. Bilježnica je većih dimenzija šatirane smeđe svjetlo i tamne šare dok su listovi na rubovima obojeni sivo uz nešto crvenih i žutih nepravilnih mrlja. 8 zapisnika ovjereno je osim potpisa tajnika, predsjednika i odbora i pečatom Čitaonice Ostali su samo potpisani.

Zbirka:
Zbirka dokumenata
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 4103

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Fotografija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Draganci ispred zgrade Vatrogasnog doma
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
1948 . g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Digitalna fotografija
Tehnika:
skeniranje
Dimenzije:
1576 x 1020 piksela
Opis:

Crno - bijela fotografija. Na fotografiji su muškarci u vatrogasnim odijelima te ih je nekoliko u civilnim, snimljeni ispred zgrade Vatrogasnog doma u Gornjem Dragancu koja je bila na mjestu kasnije sagrađenog silosa. Stoje oko ručne vatrogasne štrcaljke.

Zbirka:
Fototeka
Inventarni broj:
GMČ, Pov-3

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Poljoprivredno dobro i "Ribnjačarstvo" Siščani, izlov ribe, 1980. g.
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
„Glas komune”, 10. mjesec 1980. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir, olovka
Tehnika:
Crno-bijela fotografija, rukopis
Dimenzije:
10,5 x 15,1 cm
Opis:

Crno - bijela fotografija. Na fotografiji su muškarci koji vade ribe na ribnjacima u Siščanima. Fotografija je nastala u listopadu 1980. godine. Objavljena u listu "Glas komune", broj 22, listopad 1980. godine. Revers: bilješke olovkom.

Zbirka:
Zbirka fotografija
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 7946

Moj zavičaj to sam ja - Draganci
Naziv predmeta:
Franjo Jagatić: Novi silos, Večernji list, novinski natpis
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Franjo Jagatić za Večernji list 16.10.1985. g.
Grupa predmeta:
komunikacijsko sredstvo: natpis u novinama
Materijal:
novinski papir, tinta
Tehnika:
offset tehnika otiska, rukopis
Dimenzije:
12,9 x 15,2 cm
Opis:

Franjo Jagatić: Novi silos, Večernji list. Franjo Jagatić javlja iz Čazme da pokraj sadašnjeg silosa koji ne može zadovoljiti potrebe mlinske i pekarske industrije, OOUR >>Žito<< PIK-aČazma u Gornjem Dragancu gradi novi silos većeg kapaciteta i sušaru. Tako će se uštedjeti znatna sredstva, jer se žitarice neće odvoziti u druge općine na sušenje. Naslov je istaknut malim podebljanim tiskanim slovima, a tekst je u jednom stupcu ispisan podebljanim slovima. Na kraju teksta ispisano je ime novinara F. JAGATIĆ. Članak je na tri strane uokviren podebljanom isprekidanom crtom, osim na lijevoj strani gdje se nalazi fotografija građevinskih radova.

Zbirka:
Zavičajna zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 8523/178