Prijelaz na sadržaj

Dapci - Predmeti


Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Kamena sjekira
Mjesto i vrijeme nalaza:
Bosiljevo, Plešćice, 28. 1. 1989.g.
Grupa predmeta:
rezači - lamine
Materijal:
kamen
Tehnika:
glačanje
Dimenzije:
dužina=13,5 cm
brida: širina=4 cm
rupa: pr=2,3 cm
masa=675 g
Vrijeme izrade:
Oko 3000 g. prije Krista
Opis:
Kamena sjekira izrađena od grubog pješčenjaka sive boje šupljikave površine. Sjekira je pravilnog simetričnog oblika zaobljene baze otučene upotrebom, blago zaobljenim, ali oštrim radnim bridom. U gornjem dijelu sjekire bliže rubu probušena je okrugla rupa za držalo. Površina neuglačana.
Zbirka:
Prapovijesna zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. A-234

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Svjetiljka, uljanica
Mjesto i vrijeme izrade:
2. st.
Mjesto i vrijeme nalaza:
Čazma, nepoznati lokalitet
Grupa predmeta:
Oruđe i oprema; pripremanje hrane
Materijal:
Glina
Tehnika:
Kalup, tiješnjenje
Dimenzije:
3,7 x 5,7 x 8,65 cm
Opis:
Rimska uljanica izrađena od dobro pročišćene gline smeđe boje površine. Izrađena je u obliku tijela ptice (patka), elipsasto i malom drškom na jednom užem kraju i okruglim otvorom udubljenim u tijelo svjetiljke na drugom. gornja je površina ukrašena kružnicom u kojoj je manji otvor oko kojega su u svježu glinu utisnuti predmeti koji dijele kružnicu oblik stiliziranog cvijeta. Oko kružnice su u dva reda izvedeni lančasti ukrasi kapljičastim aplikacija. Iz drške se na podnožje spušta rebro koje po sredini tijela čini krug u kojem je pečat radionice.
Zbirka:
Antička zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 4880

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Glava „viteza-ratnika“
Mjesto i vrijeme nalaza:
Župna crkva sv. Marije Magdalene, južna vanjska strana (položaj dominikanskog samostana), 1992.
Materijal, tehnika:
Kamen vapnenac, klesanje
Dimenzije:
v = 20,5 cm, š = 9,5 cm, d = 5,5-8 cm
Inventarni broj:
GMČ, Srednjovjekovna zbirka, C-574
Datacija:
13. st.
Opis:
Figuralna kamena plastika s prikazom ljudske glave koja nosi šljem na očuvanim vanjskim rubovima sprijeda obrubljen trakom. Traka šljema stvara plitku užljebljinu prema licu što ga dodatno ističe. Lice je izduženo, sužava se prema donjem dijelu. Lijeva strana je oštećena. U gornjem dijelu lica ističu se bademaste oči naglašenijih „obrva“. S obzirom na uska usta prikazana kao polukružno udubljenje u donjem dijelu lica, moguće je pretpostaviti položaj nosa. Brada je oblikovana snopom paralelnih linija, položenih vodoravno u gornjem dijelu lica (obraz) i okomito u donjem, a sudeći prema desnoj, bolje očuvanoj strani pokrivala je donju polovicu lica. Zbog brade opravdano je zaključiti da je prikazano lice muškarca, a zbog šljema u dosadašnjoj literaturi nazvan je „vitez-ratnik“. Stražnja strana u dijelu ima vidljiv polukružni konkavni profil što ukazuje na mogućnost da je komad vjerojatno bio dijelom neke veće strukture (portala, nadgrobnog spomenika, sarkofaga ...). Pojedini autori pretpostavljaju da se radi o prikazu hercega Kolomana.
Literatura:
Štrk 2006, 101-106; Stotinu kamenčića 2007, 56; Goss 2010, 210-212; Jukić 2015, 215-216

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Koplje (željezno bodilo koplja)
Mjesto i vrijeme izrade:
15. st.
Mjesto i vrijeme nalaza:
Čazma, Samarnica - Brodovi
Grupa predmeta:
Hladno oružje
Materijal:
Željezo
Tehnika:
Kovanje, lijevanje u kalup
Dimenzije:
26,5 x 4,35 cm
otvor: promjer=1,85 cm
masa=128 g
Opis:
Koplje (željezno bodilo koplja) u obliku lista bez uzdužnog rebrastog hrpta. Na donjem širem dijelu su simetrično položene dvije rupice. Na donji dio koplja nastavlja se konusni tuljac za nasad drvene motke.
Zbirka:
Srednjovjekovna zbirka
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. c-88

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Razglednica Dabaca
Mjesto i vrijeme izrade:
Konbek, Anton - Foto Šohinger, Sisak, oko 1915. g.
Grupa predmeta:
Komunikacija i simbol - dokument - razglednica
Materijal:
Papir, fotografija
Tehnika:
Tisak
Dimenzije:
8,85 x 13,9 cm
Opis:
Razglednica (dopisnica) "Pozdrav iz Dabaca". Avers: tri crno-bijele fotografije koje prikazuju crkvu sv. Katarine u Dapcima, ulicu prema Čazmi te kuću industrijalca Jurinca. Revers: dopisnica je neispunjena, nema poštanske markice ni štambilja.
Zbirka:
Zbirka razglednica
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 7574

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Zapis o gradnji škole u Dapcima
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Miroslav Galović, učitelj u Dapcima, Dapci, 29.5.1897. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papirus
Tehnika:
rukopis
Dimenzije:
7,6 x 42 cm, opseg=1 stranica
Opis:
Tekst dokumenta pisan na papiru tintom. Sadržaj je posvećen gradnji škole u Dapcima. Boja papirusa je smećkasta, a tinte crna. Dokument kazuje mnoge podatke u trenutku dovršetka nove školske zgrade u Dapcima 1897. g. Autor dokumenta je dabački učitelj Miroslav Galović.
Zbirka:
Zbirka dokumenata
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 4111

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Osnivanje Lokalne kapelanije u Dapcima 1. veljače 1920. g. (Župna spomenica Župe Dapci)
Mjesto i vrijeme izrade:
Dapci, 1.2.1920.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Karton, papir, tinta, boja, pečat, nalivpero, konac
Tehnika:
Uvez, rukopis, slikanje, otisak
Opis:
Deblja bilježnica - Župna spomenica Župe Dapci - u koju je upisana povijest Lokalne kapelanije (od 1.2.1920. godine) pa Župe Čazma (od 1.9.1931. godine) do 1987. godine. Podatke su upisivali župnici.
Vlasnik:
Župa Dapci

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Razglednica Dabaca
Mjesto i vrijeme izrade:
Konbek, Anton - Foto Šohinger, Sisak, oko 1915. g.
Grupa predmeta:
Komunikacija i simbol - dokument - razglednica
Materijal:
Papir, fotografija
Tehnika:
Tisak
Dimenzije:
8,85 x 13,9 cm
Opis:
Razglednica (dopisnica) "Pozdrav iz Dabaca". Avers: tri crno-bijele fotografije koje prikazuju crkvu sv. Katarine u Dapcima, ulicu prema Čazmi te kuću industrijalca Jurinca. Revers: dopisnica je neispunjena, nema poštanske markice ni štambilja.
Zbirka:
Zbirka razglednica
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 7574

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Fotografija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dapci, oko 1930. g.
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Oko 1930. g.
Grupa predmeta:
Dokument
Materijal:
Papir (original), digitalni zapis
Tehnika:
Fotografiranje crno-bijelom tehnikom (original), preslika
Opis:
Fotografija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dapci. Prikazuje članove vatrogasnoga društva odjevene u odore. Poziraju za fotografiju u tri reda. Prvi red (četvorica9 sjede. U drugom redu stoje na tlu šestorica, a u trećem redu stoje na povišenom položaju šestorica vatrogasaca među kojim je prvi s lijeva trubač, a drugi barjaktar. Smješteni su ispred seoskog dvorišta.
Vlasnik:
Osobno vlasništvo

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Fotografija učitelja i učenika škole u Dapcima 1936. g.
Mjesto i vrijeme izrade:
Dapci, 1936. g.
Izdavač:
nepoznato
Materijal:
Papir, tinta
Tehnika:
Fotografiranje, rukopis
Dimenzije:
9,78 x 14,83 cm
Opis:
Fotografija snimljena u školskom dvorištu u Dapcima. Na fotografiji su učenici i učitelj. Većina učenika s učiteljem stoji u polukrugu ispred školske zgrade. Dvije djevojčice stoje ispred drveta; jedna je od njih u kaputu i na glavi joj je bijela kapa. U sredini gornjeg dijela fotografije je velika hrđava mrlja. U lijevom kutu je krasopisom ispisana godina 1936. i "Škola Dapci" (vjerojatno bilješka učitelja). Učitelj Dane Zastavniković. Fotografija je oštećena hrđavom mrljom u sredini gore.
Zbirka:
Zbirka fotografija
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. FOT-267

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Potvrda Dušanu Stojčeviću da je sudjelovao u gradnji Zadružnog doma u Dapcima
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Kotarski odbor narodne fronte Čazma, 1948. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir, tinta, pečat
Tehnika:
Tisak, rukopis, otisak
Dimenzije:
10,36 x 14,59 cm, opseg=2 stranica
Opis:
Kotarski odbor narodne fronte Čazma izdao je Potvrdu Dušanu Stojčeviću da je sudjelovao u gradnji Zadružnog doma u Dapcima 1948.g. sa 100 (?) radnih dobrovoljnih radnih sati. U potpisu je Slavica Škrivanek. Potvrda je sastavljena na tiskanom obrazcu kojem je u lijevom gornjem kutu logotip zadružnih domova, u desnom naslov: IZGRADNJA ZADRUŽNIH DOMOVA U NR HRVATSKOJ, u sredini je tekst obrazca s rukopisno crnom tintom ispisanim podatcima o Dušanu Stojčeviću , a u donjem su dijelu potpisi i pečat Kotarskog odbora Narodne fronte Čazma. Druga strana je prazna. Dušan Stojčević rođen je 22.5.1909. g. u Lipovčanima pored Čazme gdje je proveo djetinjstvo, a poslije smrti svoje majke u Šumećanima. Osnovnu je školu pohađao u Dapcima, građansku u Ivanić Gradu, Učiteljsku školu u Somboru, a Višu pedagošku školu diplomirao je u Zagrebu za predmete povijest – zemljopis. Bio je učitelj, nastavnik, prosvjetni instruktor NOK-a i upravitelj osnovne škole. Službovao je u Građanima, Okučanima, Daruvaru, Dapcima, Čazmi i Zagrebu. Pjesme je počeo pisati kao mladi učitelj. Poslije II. svjetskog rata piše pjesme i priče za djecu, a objavljivane su u časopisima: „Zadrugar“, „Radost“, „Smib“, „Galeb“, „Vesela sveska“ i „Modra lasta“. Umro je 24.11.1979.g. u Zagrebu, a pokopan u Graberju Ivanićkom.
Zbirka:
Zbirka dokumenata
Inventarni broj:
GMČ, inv. br. 6643

Moj zavičaj to sam ja - Dapci
Naziv predmeta:
Fotografija omladinskog KUD-a Dapci, oko 1970. g.
Autor/proizvođač, mjesto i vrijeme izrade:
Oko 1970. g.
Grupa predmeta:
dokument
Materijal:
Papir (original), digitalni zapis
Tehnika:
Fotografiranje crno-bijelom tehnikom (original), preslikavanje
Opis:
Fotografija omladinskog KUD-a Dapci. Prikazuje članove folklornog društva na nastupu – tijekom plesa na pozornici smještenoj na otvorenom prostoru. Uz folklornu sekciju djelovala je dramska koja je izvodila igrokaze i dramske tekstove. Od sredine 1970-tih godina prestaju raditi sve sekcije ovoga KUD-a osnovanog 1950-tih godina (poticaj osnivanju je dao učitelj Dušan Stojčević).
Vlasnik:
Osobno vlasništvo