Gradski Muzej Čazma

Radionice

MOJ ZAVIČAJ – TO SAM JA!

edukativni muzejski program, siječanj – lipanj 2020.

5.2.2020., 18h (kino dvorana) „Svjetski ljudi, a naši Čazmanci – Aleksandar Marks i dr. Ivo Horvat“, popularna predavanja za šire građanstvo s ciljem boljeg upoznavanja lika i djela Aleksandra Marksa, autora svjetski nagrađivanih animiranih filmova i jednog od osnivača Zagrebačke škole crtanog filma, redatelja, ilustratora i animatora te dr. Ive Horvata, svjetski poznatog botaničara.

Uz Jadranku Kruljac Sever koja će predstaviti Memorijalnu zbirku Aleksandra Marksa i Memorijalnu zbirku dr. Ive Horvata koje čuva Gradski muzej Čazma očekujemo i goste predavače: Snježanu Pintarić (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb) te prof. dr. sc. Maju Popović (Zavod za veterinarsku biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Radionice herbarija za 6. r. osnovne škole (voditelji: prof. dr. sc. Maja Popović, prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, doc. dr. sc. Daniel Špoljarić).

12.2.2020. „Komad do komada – posuda“, 17h, radionica za stanovnike 3. dobi (u suradnji s Maticom umirovljenika, Čazma)

Izrada (oblikovanje, ukrašavanje i bojanje) predmeta prema odabranim predlošcima iz arheoloških muzejskih zbirki Gradskog muzeja Čazma (Prapovijesna, Antička, Srednjovjekovna) s ciljem da sudionici u postupku izrade steknu osnovna znanja o karakteristikama keramike određenog povijesnog perioda koju obilno pronalazimo gotovo na svim arheološkim lokalitetima u gradu i okolici. Predmeti izrađeni na ovoj radionici bit će prigodno izloženi u prostoru muzeja (7.-21.2.2020.).

Voditelji radionice: mr. sc. Sara Riđički (konzervatorica, restauratorica keramike), Jadranka Kruljac Sever, dr. sc. Maja Cepetić Rogić

19.2.2020. „Čazmanski vitez-ratnik“, radionica za predškolsku dom (u suradnji s DV Pčelica, Čazma)

Djeci će se na primjeren način predstaviti važna epizoda iz srednjovjekovne povijesti Čazme – dat će im se na uvid „Glava viteza-ratnika“ koja se načelno vezuje uz grob hercega (kraljevića) Kolomana Arpadovića, pokopanog u Čazmi. Sudionici će za glavni zadatak imati izradu svoje kopije glave viteza-ratnika, čime će se nastojati popularizirati jedan od rijetkih nalaza srednjovjekovne figuralne kamene plastike na prostoru sjeverozapadne Hrvatske, ali i jedna od najznačajnijih osoba čazmanskog srednjovjekovlja – herceg (kraljević) Koloman.

Voditelji radionice: Jadranka Kruljac Sever, dr. sc. Maja Cepetić Rogić

Ožujak-svibanj 2020. (7 termina) „Potraga za blagom“, radionica za 3. r. osnovne škole (u suradnji s OŠ Čazma)

Aktivnost će se provoditi u suradnji s Osnovnom školom Čazma i njenim područnim školama (Dapci, Vrtlinska, Miklouš, Gornji Draganec, Grabovnica). Cilj je da se ovom aktivnošću utvrde i dopune sadržaji i znanja koja će djeca (učenici) steći u okviru redovnog nastavnog procesa čime im se ujedno nastoji približiti kvaliteta, vrijednost i značaj zavičajne baštine, kako one koja se čuva u muzeju, tako i one in situ. Svako razredno odjeljenje dijeliti će se u dvije grupe, predvođene voditeljem, koje će se kretati prema unaprijed kreiranim orijentacijskim mapama. Na naznačenim točkama sudionici će pronalaziti „zavičajno blago“ u vidu fotografija (ukupno 12) predmeta iz fundusa Gradskog muzeja Čazma. Nakon uspješne potrage pronađeno „blago“ pričvršćivat će na unaprijed kreiranu vremensku lentu koja će uz osnovne podatke o predmetima sadržavati i kronološki poredane značajne crtice iz zavičajne povijesti. Svrha ove aktivnosti jest da se konačno oblikovana i popunjena vremenska lenta po završetku aktivnosti smjesti u prostor škole/učionice kako bi se učenici svakodnevno mogli podsjetiti na naučeno te kako bi im tako oblikovana vremenska lenta bila edukativno pomagalo za daljnje učenje i o drugim značajkama vlastita zavičaja.

Dodatno, svaki od sudionika dobit će 12 dijelova slagalice koja će složena dati kopiju jedne od starih razglednica ili fotografija njihova mjesta prebivanja (kopije će se izraditi na temelju originala koji se čuvaju u okviru Zbirke fotografija odnosno Zbirke razglednica Gradskog muzeja Čazma). Time se u djece želi osvijestiti promjena i način promjene vizure njihova mjesta tijekom posljednjih stotinjak godina uz cilj osvještavanja dugotrajnosti svake konkretne intervencije u oblikovanju prostora (rušenje, gradnja, dogradnja/pregradnja). Pravilno složenu slagalicu (kopiju fotografije/razglednice) učenici će lijepljenjem pričvrstiti na deblji papir/karton i tako je ponijeti kući.

Voditelji aktivnosti: Jadranka Kruljac Sever, dr. sc. Maja Cepetić Rogić; u realizaciji se očekuje i djelomični angažman nastavnika razrednih odjeljenja te dodatna volonterska suradnja s članovima Planinarskog društva „Garjevica“ Čazma (orijentacija u prostoru prema zadanoj mapi kretanja).

29.-30.6.2020. „Mala škola arheologije“

Dvodnevna edukativna aktivnost ukupnog trajanja 8 sati (2×4 sata) podrazumijeva stvarno pokusno arheološko iskopavanje na dijelu arheološkog lokaliteta Gradina, u središtu Čazme, uz stručno vodstvo dvoje diplomiranih arheologa. Primarna ciljna skupina ove aktivnosti su djeca viših razreda osnovne škole te djeca srednjoškolskog uzrasta s obzirom da istraživanje zahtjeva određeni fizički napor, ali i određena znanja pri shvaćanju procesa arheološkog istraživanja, odnosno mogućnosti jednostavne interpretacije pretpostavljenih nalaza u vremenskom kontekstu. Za pokusno arheološko istraživanje pribavit će se suglasnost Ministarstva kulture (KO BJ) s obzirom da se radi o registriranom arheološkom lokalitetu što daje dodatnu posebnost i atraktivnost ovoj aktivnosti. Cilj ovog dvodnevnog pokusnog arheološkog istraživanja je da sudionici osvijeste postojanje i značaj arheološkog lokaliteta Gradina u središtu grada Čazme koji se već desetak godina sustavno arheološki istražuje te da uvide značaj arheologije kao znanosti u istraživanju starijih povijesnih razdoblja, odnosno značaj arheoloških nalaza s čazmanske Gradine u poimanju i interpretaciji starije prošlosti Čazme. Svi eventualni nalazi koji će biti pronađeni tijekom ove edukativne aktivnosti/pokusnog arheološkog istraživanja bit će po završetku obrađeni i pohranjeni prema svim standardima struke.

Voditelji aktivnosti: stručni suradnici (dvoje dipl. arheologa); logistička potpora pri pripremi i realizaciji: Jadranka Kruljac Sever, dr. sc. Maja Cepetić Rogić.

Program kreirala: dr. sc. Maja Cepetić Rogić

Program su financijski podržali: Ministarstvo kulture RH i Grad Čazma

%d blogeri kao ovaj: