17. – 19. 06. 2019. *MOJ ZAVIČAJ – TO SAM JA!*

***

Gradski muzej Čazma

Organizira od 12. do 19. 6. 2019. godine manifestaciju:

MOJ ZAVIČAJ – TO SAM JA!

  Kulturno-povijesna baština Čazme i okolice – interpretacija, revalorizacija, popularizacija

1) 17.06.2019. (08:30 – 12:30 sati), radionica za više razrede osnovne škole i za srednju školu:

Mala škola arheologije  (08:30 – 12:30 sati)

 Pokusno iskopavanje na dijelu arheološkog lokaliteta čazmanske Gradine (mjesto biskupskog kastruma/kaštela) uz stručno vodstvo arheologa. Cilj: Osvijestiti značaj i postojanje arheološkog lokaliteta u središtu grada koji se već desetak godina sustavno istražuje. Uvidjeti značaj arheologije kao znanosti u istraživanju starijih povijesnih razdoblja, odnosno uvidjeti značaj arheoloških nalaza s čazmanske Gradine u širem kulturno-povijesnom kontekstu. 

2) 18.6.2019. (16:00 – 19:00 sati), aktivnost za sve dobne skupine (osnovna škola, srednja škola, građanstvo, 3. dob):

Mapiranje arheoloških lokaliteta Čazme i okolice  (16:00 – 19:00 sati)

Obilježavanje lokaliteta iz određenog povijesnog perioda na topografskim kartama (prapovijest, antika, srednji vijek).  Cilj: Revalorizirati i popularizirati mnogobrojne arheološke lokalitete u okvirima urbanog tkiva grada i njegove šire okolice. Topografske karte s ucrtanim lokalitetima dat će sveobuhvatnu detaljnu sliku položaja i strukture arheoloških lokaliteta Čazme i okolice, što će se višestruko moći koristiti u radu niza institucija, ali i kao višegodišnji edukativni materijal za šire građanstvo. Lokaliteti ucrtani na karte bit će numerirani, bojom označeni (shodno vremenskom periodu) te kratko opisani. Polazišna literatura: Registar arheoloških nalaza i nalazišta SZ Hrvatske (1997.), G. Jakovljević: Registar arheoloških nalaza i nalazišta Bjelovarsko-bilogorske županije (2012.), V. P. Goss: Registar položaja i spomenika ranije srednjovjekovne umjetnosti u međuriječju Save i Drave (2012.). 

3) 19.6.2019. (11:00 do 13:00 sati) – zaključni dan, javno predstavljanje rezultata održanih aktivnosti uz popratna popularna predavanja stručnjaka/znanstvenika:

Moj zavičaj – to sam ja! (11:00 do 13:00 sati)

Popularizacija i afirmacija povijesti i prošlosti čazmanskog kraja – stvaranje vrijednosti temeljenih na novim znanjima o vlastitom zavičaju.

Namijenjeno zainteresiranim građanima s posebnim naglaskom na djelatnike u odgoju i obrazovanju te upravna i radna tijela koja se u domeni djelovanja oslanjaju direktno ili posredno na kulturno-povijesnu baštinu.

Voditelji:  Maja Cepetić Rogić, dr. sc., kustos, Gradski muzej Čazma Vladimir P. Goss, Professor Emeritus, Sveučilište u Rijeci Božo Skoko, prof. dr. sc., Fakultet političkih znanosti, Zagreb

 Cilj: Naučiti prepoznati, razumjeti, brendirati i promicati vrijednosti hrvatskog prostora  Teme/cjeline:

1. Predmet „VOLIM SVOJ OKOLIŠ“ u osnovnoj školi U okviru predmeta sudionici stječu znanja i vještine istražujući svoj temeljni životni prostor od povijesti, prirodopisa i stvaralaštva do društvenih, međuljudskih i poslovnih odnosa. Uče kako prepoznati vrijednosti (prirodne i kulturne resurse) vlastitog okoliša, te kako ih interpretirati i promicati pred drugima, kako ga „brendirati“ i primijeniti stečena znanja na relevantne veće sustave (ulica, susjedstvo, ruralna/urbana aglomeracija, mikroregija, regija, nacija, Europa…).

2. Brendiranje – od vlastitog dvorišta do nacije Prepoznati ključne prirodne i kulturne vrijednosti i jasno ih posložiti u lako razumljiv i prepoznatljiv „paket“ u kojem se sve komponente individualno očituju i sve se zajedno združuju u cjelinu višeg stupnja („moj dom“ „moje selo“, „moja regija“,….). To su „osobne iskaznice“ prostornih (prirodnih i kulturnih, tj. općeekoloških) vrijednosti brendiranog objekta.

3. Metode promicanja i komuniciranja Temeljne postavke nenametljivog i uvjerljiviog prenošenja informacije na treće osobe (temelji  umijeća komuiniciranja i promidžbe). 

%d blogeri kao ovaj: